Grindfärdig Trädgård

Trädgårdar med miljötänk

Grindfärdig trädgård erbjuder ritningar till grindfärdiga trädgårdar till nyckelfärdiga hus. Trädgårdarna är vackra, vilsamma oaser som bidrar till en bättre miljö. Trädgård och miljö är växande trender, samtidigt som tiden för de flesta människor är begränsad. I en grindfärdig trädgård kan dessa behov tillgodoses.

Till företag & privatpersoner

Målgruppen är husföretag och byggbolag som vill attrahera nya kunder genom att erbjuda ett unikt mervärde till sina bostäder. Det satsas idag stora resurser på husen, medan trädgårdarna som hör till dessa har en stor outnyttjad potential. Målgruppen är även privatpersoner, både gamla och nya trädgårdar.

För en grindfärdig trädgård

Nyckelfärdiga hus är ett etablerat begrepp. Grindfärdig trädgård tänker jag är motsvarande begrepp för trädgårdar. Man bara öppnar grinden och så är allt färdigt och klart, man behöver bara njuta. En annan aspekt av begreppet är den omslutande och skyddande känsla man får när man kommer hem, stänger sin egen grind och låter axlarna falla ner efter en lång dag i den hektiska omvärlden.

hem_profil

Jag arbetar utifrån min stora vision som är att skapa, och bidra till att det skapas vackra, levande trädgårdar som blommar, surrar och sjunger. Oaser där människor kan slappna av och vill vistas ute så mycket som möjligt. Trädgårdarna är också en lisa för ögat när det är för kallt för att gå ut. Trädgårdarna jag ritar är i linje med min vision. Som bas ligger mina miljökunskaper och mitt miljötänk.  Trädgårdarna är tåliga och lättskötta för att ge tid att njuta och inte ge dåligt samvete eller börja förfalla om tiden är knapp.

Åsa Andreasson · Diplomerad trädgårdsarkitekt