Om Grindfärdig trädgård

Företagets huvudsakliga inriktning är att erbjuda husföretag och byggbolag ritningar, annat underlag och projektrådgivning för att skapa grindfärdiga trädgårdar till nyckelfärdiga hus. Det satsas idag stora resurser på husen, medan trädgårdarna som hör till dessa har en stor outnyttjad potential. Företaget arbetar även direkt mot privatpersoner utifrån samma vision. Grindfärdig trädgård har sitt säte i Huddinge och verkar främst i Stockholms län.

Trädgård och miljö är växande trender, samtidigt som tiden för de flesta människor är begränsad. I en grindfärdig trädgård kan dessa behov tillgodoses, samtidigt som kostnaden som läggs på huspriset blir förhållandevis låg. De privata trädgårdarnas betydelse för den biologiska mångfalden och för att skapa och upprätthålla ekosystemtjänster blir också allt viktigare ju mer av länet som bebyggs.

Åsa Andreasson

Jag har i grunden en utbildning till biolog och miljövetare på SLU i Uppsala och har arbetat med miljö och naturvård i 15 år, både för Naturskyddsföreningen och inom offentlig sektor. Arbetet har även inneburit en stor del projekt- och processledning. Jag har också alltid haft ett mycket stort intresse för trädgård och har länge drömt om att få kombinera mina stora intressen.

Jag har därför gått en utbildning till diplomerad trädgårdsarkitekt hos Trädgårdsakademin i Skåne, som är specifikt inriktad på privata trädgårdar. Jag startade Grindfärdig trädgård i år och i företaget förenas mina kunskaper och intresse för trädgård, natur och miljö.

Min vision är att skapa trädgårdar där det vackra och funktionella kombineras med ett genomgående miljötänk. Jag arbetar med trädgårdsarkitektur som inte bara tar hänsyn till miljön, utan även bidrar till en bättre miljö.

Hör gärna av er, så berättar jag mer!

The Studio 046