Paketet Grindfärdig trädgård till
husföretag och byggbolag

Genom paketet ”Grindfärdig trädgård” kan ni erbjuda era kunder grindfärdiga trädgårdar till nyckelfärdiga hus. Paketet innehåller allt från inspirerande ritningar och bilder som visar hur konceptet ser ut, över konkreta och tydliga planteringsplaner ända fram till skötselplaner som visar hur trädgårdarna kan hålla sig vackra under många år framöver. I paketet ingår även projektrådgivning under hela processen från idé fram till färdig trädgård.

Paketet kan köpas antingen för enstaka fastigheter eller för ett helt bostadsområde. Jag kan även utföra delar av paketet. Kontakta mig gärna för en kostnadsfri offert!

Erbjudande till privatpersoner

Jag kan även hjälpa dig som privatperson med hela eller delar av paketets innehåll. Kontakta mig gärna för en kostnadsfri offert!

Fördelar för era kunder med en grindfärdig trädgård

  • Tillsammans med era nyckelfärdiga hus får de en bekväm och attraktiv helhetslösning.
  • Trädgårdarna håller en hög kvalitet, eftersom man redan vid husbygget kan göra förutsättningarna för trädgårdsanläggning så bra som möjligt.
  • Trädgårdarna bidrar till en bättre miljö.
  • Fastighetens värde ökar.
  • Trädgårdarna är tåliga och lättskötta samtidigt som de är vackra och funktionella.

Ni som företag blir samtidigt en föregångare på miljöområdet, genom att gå utanför husens väggar och även inkludera trädgårdarna i ert miljöarbete.

Nedan beskrivs vad som ingår och hur paketet läggs upp för ett helt bostadsområde:

Kvalitet & miljövänlighet

Jag pratar med dem som har kunskap om vilka miljövärden och miljöproblem som jag behöver känna till i det aktuella bostadsområdet. För att bidra till miljö- och kvalitetssäkringen för jag också en kontinuerlig dialog med dem som har hand om markberedning, trädgårdsanläggning och eventuell skötsel. För att skapa en helhet av inom- och utomhusmiljön kommunicerar jag även med arkitekter och inredningsarkitekter innan jag ritar trädgårdarna.

Broschyrunderlag till kund

Jag tar fram underlag till en broschyr som kan ges till era kunder för att förklara och illustrera konceptet. Underlaget innehåller:

  • En illustrationsplan som visar grundstrukturen hos trädgårdarna i det aktuella bostadsområdet.
  • En sammanfattande text som förklarar temat och grundstrukturen hos trädgårdarna i området.
  • Ett idékollage med bilder etcetera som illustrerar temat.
  • En lista över de tillval som kunderna kan välja emellan.

Kundmöten

Jag bokar in och har enskilda möten med alla era kunder. På mötena går vi igenom deras önskemål, de får välja tillval och eventuella oklarheter reds ut.

Kundkontakt

Jag är kontaktperson om era kunder har frågor om trädgårdsritningarna efter mötena.

Planteringsplan

Jag upprättar en detaljerad planteringsplan med fullständiga växt- och materiallistor per fastighet utifrån de olika kundernas tillval, tomternas placering i olika väderstreck etcetera.

Skötselplan

Jag tar fram anpassade skötselplaner för alla trädgårdar.

Kontakta mig gärna för en kostnadsfri offert!